משלוח מהיר בחינם עד בית הלקוח

תקנון האתר

תקנון אתר OFIYAA ישראל

הגלישה והשימוש באתר האינטרנט www.ofiyaa-israel.com (להלן: "האתר" או "OFIYAA ישראל") כפופה להסכמתך המקדמית לכל הוראות תקנון זה. תקנון זה הינו הסכם משפטי מחייב בינך לבין מפעיל האתר והוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש באתר וכן יחולו על כל רכישה שתתבצע באמצעותו, ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין מפעיל האתר. לפיכך הנך מתבקש לקרוא את התנאים המפורטים בתקנון זה במלואם בעיון ובקפידה טרם עשיית שימוש כלשהו באתר.
לידיעתך, גלישה באתר ו/או הרשמה לאתר ו/או עשיית כל שימוש אחר באתר מעידים על הסכמתך לקבל ולנהוג לפי תקנון. מטעם זה, אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי תקנון זה הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.


1. כללי
1.1. אתר OFIYAA ישראל הינו אתר ברשת האינטרנט המשמש כחנות וירטואלית למכירת מוצרים ושירותים שונים והוא מופעל על-ידי ח"פ "בניטה השקעות" 209002815 (להלן: "מפעיל האתר").

1.2. הגלישה באתר כפופה להסכמתך המקדמית לכל הוראות תקנון זה לעיל ולהלן, ללא יוצאת מן הכלל, ועל כן הינך נדרש לקרוא תקנון זה במלואו טרם שימושך באתר.

1.3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש, גלישה, הזמנה ורכישה שיעשו על ידך באתר, והתקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין מפעיל האתר, לכל דבר ועניין.

1.4. בגלישה באתר ו/או בהזמנת ו/או ברכישת מוצר או שירות כלשהו המוצע למכירה באתר, הנך מצהיר ומתחייב כי קראת תקנון זה במלואו, כי הנך מודע לו, הבנת את תוכנו ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד מפעיל האתר ו/או האתר ו/או מי ממנהליו ו/או מפעליו ו/או מי מטעמם, וכי הנך מודע לכך כי תקנון זה יהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בקשר לאתר ו/או לכל מוצר שנרכש באמצעותו.

1.5. בתקנון זה, להגדרות הבאות תהא המשמעות המפורטת בצדן: "גולש" – כל אדם ו/או גוף אתר שנכנסו לאתר "OFIYAA ישראל" באמצעות רשת האינטרנט. "מזמין" – גולש המבצע הזמנה של מוצר ו/או מוצרים המוצעים באתר באמצעות האתר (לרבות במקרה בו הפרטים הנדרשים לביצוע הזמנה או חלקם נמסרו באמצעי אחר שלא דרך האתר). "ימים" - ימי עסקים בלבד, קרי, ימים א-ה לא כולל שישי ושבת, ערבי חג, ימי חג ושבתונים.

1.6. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות מעת לעת את הוראות תקנון זה לפי שיקול דעתו הבלעדי אולם מובהר כי לא יעשה שינוי בתקנון תוך כדי ביצוע הזמנה של גולש. במידה שבוצע שינוי תקנון תוך כדי ביצוע הזמנה, אזי התקנון הקובע ביחס לאותה הזמנה יהיה זה שהיה תקף טרם תחילת מועד ההזמנה.

1.7. המוצרים המוצעים למכירה באתר מלווים בתמונות ומובהר בזאת כי התמונות הינן להמחשה בלבד. לגבי כל מוצר מופיע תיאור ומחיר בשקלים חדשים כאשר המחיר המופיע באתר לגבי כל מוצר ומוצר הינו מחיר המוצר כולל מע"מ ולא כולל דמי משלוח. דמי המשלוח ייגבו בהתאם להוראות תקנון זה. המוצרים המוצעים למכירה באתר, סוגם ומחירם יקבעו לפי שיקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר.
1.8 המחירים המוצגים באתר הינם מחירים לרכישה באתר בלבד.

1.9. כותרות הסעיפים השונים בתקנון זה משמשות לצרכי נוחיות בלבד ואין להיעזר בהן לצורך פרשנות תקנון זה.
1.10. התקנון מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והוא מתייחס לשני המינים כאחד.


2. תנאים לביצוע הזמנה באתר
מבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה, רק גולש אשר ימלא אחר כל התנאים המצטברים המפורטים להלן בסעיף זה, רשאי לבצע הזמנה באתר ולרכוש מוצר המוצע למכירה באתר:
2.1. הגולש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה, מעל גיל 18 שנים והינו תושב ישראל או תאגיד פעיל המאוגד והרשום בישראל כדין.
2.2. הגולש הינו בעל חשבון PayPal או בעל כרטיס אשראי ישראלי (מקומי או בינלאומי) תקף בישראל ושהונפק בישראל על ידי אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל.
2.3. הגולש הינו בעל תא דואר אלקטרוני אישי ברשת האינטרנט ובעל כתובת קבועה בישראל.
2.4. הגולש נרשם בעצמו לאתר באמצעות טופס ההרשמה המופיע באתר וזאת רק לאחר קריאת תקנון זה והסכמה לכל אחד מתנאיו וכן הגולש בעצמו ביצע את ההזמנה.
2.5. ייראו את מילוי טופס ההרשמה לאתר על-ידי הגולש כהצהרת הגולש כי הוא עומד בכל התנאים המצטברים המפורטים לעיל.
2.6. יובהר, כי תנאי מוקדם לתוקף הזמנה של גולש באתר הוא העברת התשלום בפועל מחשבון ה- PayPal של הגולש לחשבון מפעיל האתר או אישור חברת כרטיס האשראי לעסקה ולגביה.
2.7. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות להשעות, לחסום, להפסיק או למנוע את גישת הגולש לאתר ו/או למילוי הזמנות באתר ו/או לבטל הזמנות של גולש ו/או מזמין שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי הוראות תקנון זה.


3. תהליך ביצוע הזמנה
3.1. האתר מאובטח בתקן PCI DSS, הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בתחום אבטחת מידע, באמצעותה המידע בדבר הפרטים האישיים של משתמשי האתר בכלל ופרטי כרטיס האשראי של המזמינים באמצעותו בפרט, מוצפנים ומאובטחים.
3.2. החשבוניות המופקות באתר הן חשבוניות ממוחשבות עם חתימה אלקטרונית, המופקות בזמן אמת ואשר יישלחו אליך בדואר אלקטרוני (על פי שם הנתונים שהזנת במערכת) ובהתאם להוראות מס ההכנסה בעניין מסמכים ממוחשבים.
3.3. כל מנגנון סליקת כרטיסי האשראי מאובטח ומוגן על-ידי חברת Zcredit המאושרת על ידי חברות האשראי הסולקות את החנות על פי תקני האבטחה המחמירים ביותר הקיימים בשוק האשראי בישראל.
3.4. עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג "דף מכירה" הכולל תיאור קצר ותמציתי של המוצר או השירות המוצע למכירה, מחיר המכירה, מפרט המוצר, פרטי אחריות ואספקה, תנאי תשלום ופרטים רלוונטיים נוספים (להלן: "דף המכירה").
3.5. הזמנה תתבצע באמצעות ביצוע הרשמה חד פעמית לאתר על ידי מילוי כל הפרטים הנדרשים בטופס ההרשמה לאתר (ובין היתר: שם, מספר טלפון, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר כרטיס אשראי וכו') ובחירת שם משתמש וסיסמא (להלן: "טופס ההרשמה"), ולאחר מכן בחירה של המוצר ו/או המוצרים שהמזמין מעוניין לרכוש והמשך ביצוע הפעולות הנדרשות בהתאם לתהליך הקבוע באתר עד ללחיצה על מקש "אישור רכישה".
3.6. לאחר לחיצה על מקש "אישור רכישה" תשלח למזמין, באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני אותה מילא בטופס ההרשמה, הודעה המפרטת את פרטי הזמנתו.
3.7. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי ההודעה שנשלחת למזמין הינה לצורך הנוחות בלבד והיא אינה מהווה אישור כלשהו להזמנתו של המזמין ו/או לרכישה של מוצר כלשהו, אלא רק מהווה אינדיקציה לכך כי הזמנתו של המזמין נקלטה במחשבי האתר. הודעה זו לא תחייב את מפעיל האתר לספק את המוצר שהוזמן. הזמנתו של המזמין תשתכלל לכדי קניה אך ורק לאחר שהתקיימו כל התנאים לכך המפורטים בתקנון זה. כמו כן, מטעמים שונים ייתכן והמזמין לא יקבל את ההודעה כאמור. במקרה כזה, אי-קבלת ההודעה אינה מעידה על אי-ביצוע ההזמנה ובכל מקרה של אי-קבלת הודעה לאחר ביצוע הזמנה חובה על המזמין ליצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות של מפעיל האתר.
3.8. ניתן למלא ולשלוח הזמנה למוצר ו/או למוצרים המוצעים באמצעות האתר כל יום מימי השבוע, 24 שעות ביממה עד גמר המלאי. אולם, מובהר בזאת כי בירור פרטים כלשהם בקשר להזמנה ו/או השלמת פרטים בקשר להזמנה, יתבצעו אך ורק בשעות פעילות מחלקת שירות לקוחות של מפעיל האתר כמפורט להלן.
3.9. במקרה שבוצעה הזמנה באתר לרכישת מוצר או מוצרים המופיעים באתר והתברר כי המוצר או המוצרים אזלו מהמלאי, יתקשר מפעיל האתר ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו למזמין, בהתאם לפרטים אותם מילא בטופס ההרשמה לאתר ויודיע לו כי המוצר ו/או המוצרים שהזמין אזלו מהמלאי. באותה שיחה יוצע למזמין לרכוש מוצר אחר ואם המזמין יבחר שלא לרכוש מוצר אחר או במקרה בו לא ניתן יהיה ליצור קשר עם המזמין תוך חמישה (5) ימי עסקים מהיום בו שלח את ההזמנה באמצעות האתר, יהא מפעיל האתר רשאי לבטל את ההזמנה ובמקרה כזה אם כבר שילם המזמין את תמורת ההזמנה או את חלקה, יוחזר לו הסכום ששילם.
3.10. מפעיל האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק, ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרם למזמין שהזמנתו בוטלה כאמור לעיל ו/או לצד שלישי כלשהו.
3.11. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי מסירת פרטים כוזבים עלולה להוות עבירה פלילית. כנגד גולש שימסור פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר, למפעיל האתר ו/או למי מטעמם.


4. התשלום
4.1. התשלום על-ידי המזמין עבור המוצר ו/או המוצרים אותם הוא רוכש באמצעות האתר בהתאם לתנאי תקנון זה יעשה באמצעות חשבון ה-PayPal של המזמין או באמצעות כרטיס אשראי (אשר עומד בתנאים המפורטים לעיל), כאשר החיוב בפועל נעשה לאחר הכנת המוצר למשלוח וסמוך לשליחתו למזמין.
4.2. מבלי לפגוע בכל דבר אחר האמור בתקנון זה, מובהר בזאת כי תנאי מוקדם לרכישת מוצר ו/או מוצרים מהאתר באמצעות כרטיס אשראי הינו קבלת אישור מחברת כרטיסי האשראי לעסקה.
4.3. במידה וסירבה חברת כרטיסי האשראי לאשר את העסקה יהיה מפעיל האתר רשאי אך לא חייב לבטל את ההזמנה שנעשתה על ידי המזמין.
4.4. במידה ולא ניתן יהיה ליצור קשר עם המזמין תוך 5 ימי עסקים מהיום בו ביצע את ההזמנה באמצעות האתר, רשאי מפעיל האתר לבטל את הזמנת המזמין. מפעיל האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק, ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרם למזמין שהזמנתו בוטלה כאמור ו/או לצד שלישי כלשהו.
4.5. מובהר בזאת, כי גולש המעוניין לרכוש מוצר או מוצרים המופיעים באתר שלא באמצעות כרטיס אשראי יוכל להגיע לחנות מפעיל האתר ולרכוש את המוצר ו/או המוצרים בהם הוא מעוניין בתשלום במזומן וזאת בכפוף לתיאום מראש עם מפעיל האתר ובכפוף להימצאות המוצר או המוצרים במלאי.


5. אחריות על מוצרים
5.1. באמצעות אתר "OFIYAA ישראל" מאפשר לך מפעיל האתר לרכוש מוצרים שונים של מיטב היצרנים בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים. יחד עם זאת מובהר, כי מפעיל האתר אינה היצרן של המוצרים המוצעים באתר ולפיכך, מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהוראות תקנות אלה, מפעיל האתר ו/או האתר ו/או מי מטעמם אינם אחראים על השירות והאחריות למוצרים אשר יסופקו למזמין, וזאת לרבות לאחריות בגין המוצרים, תיקונם, אספקת חלקי חילוף ולמעט כקבוע על-פי דין.
5.2. השירות והאחריות בגין המוצרים, תיקונם ו/או אספקת חלקי חילוף, ככל שישנה חובה על-פי דין לספקם, יחולו ויסופקו באופן בלעדי על-ידי הספקים.
5.3. אין בהצגת המוצרים המוצעים למכירה באתר משום המלצה או הבעת דעה לגבי אופי המוצרים, תכונותיהם, טיבם וכיוצא באלה, ואלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע המוצג באתר לגבי שירות ואחריות בגין המוצרים המוצעים באתר, נמסרו למפעיל האתר על-ידי הספקים והינם באחריותם הבלעדית והמלאה של הספקים. למען הסר ספק יובהר, כי אלא אם כן נקבע אחרת במפורש באתר או בדף המכירה הספציפי של מוצר כלשהו, המזמין יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקה ולשירות הנדרשים, ככל שנדרשים, למוצר אשר נרכש על-ידו באמצעות האתר.
5.4. חרף האמור מובהר, כי מפעיל האתר בוחר את ספקיו בקפידה והוא עושה כל שביכולתו לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד, מקיים בקרה שוטפת על איכות השירות הניתן על-ידם למזמינים ובכל מקרה שתתקבל אצל מפעיל האתר תלונה מצד מזמין כלשהו, ינקוט מפעיל האתר אמצעים סבירים מול הספקים במטרה להביא לשביעות רצון המזמין.


6. אספקת המוצרים
6.1. מפעיל האתר או הספקים (לפי העניין) ידאגו לאספקת המוצרים הנרכשים באתר לכתובת בישראל אשר הוקלדה על-ידי המזמין, וזאת תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, ואם לא צוין מועד בדף המכירה יסופק המוצר למזמין תוך 21 ימי עסקים מיום העסקים הראשון שלאחר היום שבו התקבל התשלום באמצעות PayPal או אושרה העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי ומפעיל האתר אישר כי המוצר נמצא במלאי אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
6.2. למען הסר ספק מובהר, כי מפעיל האתר או הספקים מתחייבים לספק רק מוצרים אשר תמורתם שולמה במלואה.
6.3. מפעיל האתר או הספקים לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה של מוצר כלשהו אשר נגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות אך לא רק כתוצאה משביתות, השבתות וכדומה.
6.4. למרות כל דבר אחר האמור בתקנון זה, היה ומפעיל האתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, החליט כי אספקת מוצר שהוזמן לכתובת מסוימת מהווה סיכון ביטחוני ו/או כרוכה בסכנת חיים ו/או התברר כי הכתובת אינה נמצאת באזורי החלוקה של חברת השילוח ו/או אין באפשרות מפעיל האתר להוביל את המוצר המוזמן לאזור מסוים, יהא רשאי מפעיל האתר על-פי שיקול דעתו הבלעדי לספק את המוצר למקום קרוב אחר אשר אינו מהווה סיכון בטחוני ו/או סכנת חיים (לדעת מפעיל האתר) ו/או אשר אליו כן מגיעה חברת השילוח ו/או אשר אליו יש אפשרות להוביל את המוצר ואשר יתואם מראש עם המזמין. היה והמזמין לא יסכים לקבל את המוצר באותו מקום שקבע מפעיל האתר, יבוא המזמין בעצמו לאסוף את המוצר במשרדי מפעיל האתר לאחר תיאום מועד מדויק מראש עם מפעיל האתר.
6.5. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל.
6.6. מובהר בזאת, כי ביישובים קהילתיים כגון כפרים, קיבוצים, מושבים וכדומה, עשוי המוצר להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות היישוב.
6.7. זמן אספקת המוצרים המפורטים בדף המכירה של מוצר (ככל שמפורט) כולל רק את חישובם של ימי עסקים כהדרתם לעיל.
6.8. מזמין המעוניין לאסוף את המוצר ישירות באיסוף עצמי ממפעיל האתר או מהספק (לפי העניין), אזי ככל שאיסוף עצמי כאמור אפשרי בקשר למוצר המסוים, יתאם המזמין את האיסוף טלפונית עם מפעיל האתר או הספק.
6.9. בעת אספקת המוצר, רשאי מפעיל האתר או הספק או מי מטעמם לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר ו/או הצגת תעודת הזהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
6.10. במקרה של אספקת מוצר המחייב רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם המזמין בהתאם לפרטים אשר נמסרו על ידו בעת ביצוע ההזמנה או ההרשמה לאתר.
6.11. בכל מקרה של עיכוב באספקת המוצר מעבר לאמור בתקנון זה, יידע המזמין את מפעיל האתר מיידית בדבר העיכוב.


7. ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה
7.1. המזמין רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו.
7.2. לשם נוחיות המזמין, מפורטים להלן התנאים והדרך בא יוכל לבטל את העסקה שביצע:
7.2.2. ברכישה של מוצר - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם;
7.2.3. ברכישת שירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) - בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת - בלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
7.3. מובהר ומודגש בזאת, כי ברכישת מוצרים מסוימים לא יוכל המזמין לבטל את העסקה כמפורט בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, כדלקמן:
א. טובין פסידים;
ב. שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;
ג. מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995;
ד. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;
ה. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
7.4. ביטול של עסקה יעשה באמצעות פנייה למפעיל האתר, בכתב בלבד.
7.5. ביטול עקב פגם או אי-התאמה:
ביטל המזמין עסקה עקב פגם במוצר נושא ההזמנה או העסקה או עקב אי-התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לו בנוגע למוצר או עקב אי-אספקת המוצר או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה ("אי-התאמה"), יחזיר מפעיל האתר למזמין, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי המזמין, יבטל את חיובו של המזמין בשל העסקה, ימסור למזמין עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור, ולא יגבה מהמזמין דמי ביטול כלשהם; קיבל המזמין את המוצר נושא העסקה, יעמידו לרשות הספק שפרטיו יימסרו לו על ידי מפעיל האתר במקום שבו נמסר לו המוצר, והוא הדין לגבי מוצר כלשהו שקיבל המזמין בעקבות ביצוע העסקה.
7.6. ביטול שלא עקב פגם או אי-התאמה:
ביטל המזמין את העסקה שלא עקב פגם במוצר או אי-התאמה כאמור לעיל, יחזיר מפעיל האתר למזמין, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי המזמין, יבטל את חיובו של המזמין בשל העסקה, ימסור למזמין עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהמזמין סכום כלשהו, פרט לדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר נושא העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
קיבל המזמין את המוצר נושא העסקה, ידאג המזמין עצמו להחזרת המוצר לספק שפרטיו יימסרו לו על ידי מפעיל האתר, על חשבון המזמין, והוא הדין לגבי מוצר כלשהו שקיבל המזמין בעקבות עשיית העסקה.
7.7. מובהר בזאת כי החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשות המזמין, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח המשנה מצבו לרעה, כפופה לזכותו של מפעיל האתר לתבוע את נזקיו בשל כך.
אשר על כן, על מנת להימנע מהאמור נדרש המזמין להחזיר את המוצר באריזתו המקורית כשהוא שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
7.8. ככל שמפעיל האתר יחליט להציע במסגרת האתר מוצרים אשר ייוצרו אישית בעבור המזמין על-ידי הספק בהתאם להזמנתו האישית והמיוחדת של המזמין באתר, אזי מוצרים כאמור יהיו בגדר "טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן", בהתאם להגדרתם בחוק הגנת הצרכן ובסעיף 14ג(ד)(4) לו בפרט (להלן: "מוצר בהזמנה אישית").
לאור האמור, המזמין מאשר בזאת כי מפעיל האתר ו/או הספק לא יקבלו מוצר בהזמנה אישית בחזרה, ולא תבוטל עסקה כאמור לאחר שהחל כבר ייצורו של המוצר בהזמנה אישית ו/או שהמוצר בהזמנה אישית כבר הופק ו/או נשלח למזמין.
בכפוף לאמור לעיל בסעיף זה, מפעיל האתר יכבד הודעת ביטול של הזמנת מוצר בהזמנה אישית אשר טרם הוחל ביצורו. הזמנה אשר הודעת ביטול לגביה תתקבל לאחר שיצאה לביצוע תחויב במלוא מחירה. אין באמור בכדי לפגוע בזכויות המזמין לבטל את העסקה בגין פגם במוצר, כאמור לעיל בסעיף זה.
7.9. מפעיל האתר יהיה רשאי לבטל עסקה, כולה או חלקה, במקרים הבאים:
א. נפלה בדף המכירה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר ובין אם בכל פרט אחר בו.
ב. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור אשר קיימת אפשרות שישפיעו על פעולתו התקינה של האתר.
ג. במקרה שיתברר כי הזמנת מוצר לוותה בפעילות בלתי חוקית של המזמין ו/או מי מטעמו ו/או צד ג' כלשהו.
הודעה על ביטול המכירה תימסר למזמין בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין המזמין בעת ההרשמה לאתר או בעת ביצוע ההזמנה. במקרה זה, תבוטל הזמנת המזמין ומפעיל האתר ימנע מחיוב כרטיס האשראי שלו או ישיב לו כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי מפעיל האתר בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.


8. שירות לקוחות
8.1. לרשות גולשי האתר עומד מוקד שירות הלקוחות של מפעיל האתר אליו מוזמנים גולשי האתר לפנות בכל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר, שימוש באתר, אספקת מוצרים וכן על מנת למסור את פרטי כרטיס האשראי (במידה ולא מעוניינים למלא פרט זה בטופס ההזמנה) או לשם מסירת פרטים אחרים הנדרשים לצורך השלמת הליך ההזמנה ו/או אספקת המוצר.
8.2. נציגי שירות הלקוחות של מפעיל האתר ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה, ישתדלו להנעים עבורכם את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.
8.3. ניתן להתקשר טלפונית אל נציגי שירות הלקוחות של מפעיל האתר בימים א'-ה' בין השעות 8:00-19:00 או באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני. פרטי ההתקשרות עם מוקד שירות הלקוחות מצוינים בעמוד צור קשר שבאתר.


9. שמירה על סודיות ופרטיות
9.1. מפעיל האתר נוקט במיטב אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע המוזן על-ידי הגולשים הרשומים באתר כמו גם על פרטיות לקוחותיו.
9.2. מפעיל האתר ימנע ככל האפשר ממסירת פרטי גולש הרשום באתר לצד שלישי כלשהו (למעט ל- PayPalאו לחברת האשראי) אלא אם כן יהיה חייב לעשות כן (בין היתר, על-פי צו שיפוטי המחייב אותה לעשות כן).
9.3. האתר ו/או מפעיל האתר ו/או מי מטעמם לא יישאו באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם לגולש רשום או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
9.4. מפעיל האתר מתחייב שלא לעשות שימוש בפרטי הגולשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ויצירת קשר עם מזמינים לצורך ביצוע הרכישה והעברת אינפורמציה, בין היתר, לצורך הודעה לגולשים הרשומים באתר ו/או למזמינים על מבצעים בקשר למוצרים המופיעים באתר, על חידושים באתר וכדומה.
9.5. בהתאם להוראת סעיף 30א(ג) לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח- 2008, יהא מפעיל האתר רשאי לשלוח אליך הודעות דואר אלקטרוני הכוללות פרסומים, מבצעים, הנחות, עדכונים, חידושים וכדומה (להלן: "דברי פרסומת") בעניין המוצרים שרכש המזמין ו/או בעניין מוצרים ו/או שירותים אחרים המסופקים על-ידי האתר.
9.6. מפעיל האתר מכבד את פרטיות המזמין. בהתאם לחוק, ניתנת למזמין בזאת הזדמנות להודיע למפעיל האתר אם אינו מעוניין לקבל את דברי פרסומת התפוצה כאמור, ואף אם לא יודיע על סירובו לקבל דברי פרסומת, יוכל בכל עת להסיר את פרטיו מרשימת התפוצה של מפעיל האתר ו/או האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לך במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני.


10. זכויות יוצרים וקניין רוחני
10.1. כל הזכויות, לרבות זכויות היוצרים, בתוכן המופיע באתר, לרבות תמונות, צילומים, סימני מסחר, שמות מסחר, סמלילים (לוגואים), תוכן מילולי, אייקונים (ICONS), כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה ועיצוב, הינן בבעלות מפעיל האתר או הספקים, לפי העניין.
10.2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם, להציג, או להשתמש בכל צורה ובכל דרך אחרת בכל תוכן המופיע באתר, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמה בכתב ומראש מטעם מפעיל האתר.


11. הוראות כלליות ומקום שיפוט
11.1. האתר ו/או מפעיל האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
11.2. המידע והמוצרים הכלולים באתר עשויים להכיל בתום לב אי-דיוקים או שגיאות דפוס, וכן אי-התאמה מלאה תמונות המוצרים ו/או צבעי המוצרים או גווניהם לצבעם במציאות.
11.3. מפעיל האתר או מי מטעמו רשאים לבצע מדי פעם שינויים במידע הנכלל באתר ללא הודעה מוקדמת, ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מפעיל האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם. מידע המתפרסם באתר עלול להימחק ממנו לאחר זמן ומפעיל האתר אינו מתחייב, כי מידע שמצאת באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בהמשך.
11.4. מפעיל האתר רשאי להפסיק בכל עת את הפעילות באתר והשימוש בשירותי המסחר המוצעים בו ללא התראה מוקדמת. מפעיל האתר רשאי לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.
11.5. מפעיל האתר יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, לרבות מראהו, תכניו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, והכל בלא צורך להודיע על כך מראש.
11.6. מפעיל האתר יוכל לשנות מעת לעת את המוצרים המוצגים למכירה באתר לפי בחירתו ושיקול דעתו הבלעדי וכמו כן שמורה למפעיל האתר בכל עת הזכות הבלעדית להוסיף או לגרוע מוצרים מהמוצרים המוצעים למכירה באתר, וכן לקבוע מחדש את כמות המוצרים, את מחיריהם, את אופן רכישתם, את דמי המשלוח בגינם וכן תשלומים הנוספים, באם ישנם, ביחס לכל מוצר.
11.7. רישומי מחשב האתר בדבר הרישומים ו/או ההזמנות ו/או הרכישות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות ומועד ביצוען.
11.8. על תקנון זה, פרשנותו ואכיפתו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה ו/או הנוגע לשימוש באתר ו/או הנוגע למחלוקת הנוגעת להזמנת ו/או לרכישת מוצר באמצעות האתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב - יפו בלבד.